Gräsö skola

Bild på Gräsö skola
Gräsö skola ligger på Gräsön utanför Öregrund och är en F-3 skola och fritidshem.

Förskola, fritidshem och grundskola befinner sig under samma tak och har samarbete med öppningar, stängningar, rastvakter och viss pedagogisk verksamhet.

Från och med årskurs 4 fortsätter eleverna sin skolgång vid Öregrunds skola.

 

Gräsö skola ligger mycket naturskönt med utsikt över havet och är Östhammars kommuns enda skärgårdsskola. Vi nyttjar våra vackra omgivningar, Gräsös hav, skog och äng, och arbetar med natur och miljö.

Genom att skolan är i det lilla formatet ges goda förutsättningar för en trygg läromiljö.

Adress

Klockarhagen 5
742 97 Gräsö