Estetiska programmet

Ett högskoleförberedande program med variation där du får utveckla din kreativitet och skapa utifrån dig själv, både självständigt och tillsammans med andra. Estetiska programmet ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet.

 

På Bruksgymnasiets Estetiska program förbereder vi dig extra mycket för högskolan genom t.ex. kurser i psykologi och samhällsvetenskap. Detta ger dig en bred kunskapsbas att stå på.

 

 

Skriver

 

 

Hos oss kan du specialisera dig både inom det estetiska och samhällsvetenskapliga området. Du har därför möjlighet att få samma behörighet som på SAM-programmet genom att läsa meritpoängbaserade kurser i t.ex. engelska, matematik och moderna språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjunger

 

 

På Bruksgymnasiets Estetiska program erbjuder vi inriktningarna:

  

Bild och form

•  Musik 

Teater

 

Inriktningarna arbetar väldigt nära varandra och oavsett vilken inriktning du valt så får du möjlighet att delta i föreställningar som är en blandning av konst, musik och teater. Där erbjuds du att gå utanför din valda inriktning och prova på nya utmaningar och bredda din estetiska förmåga.

 

Detta samarbete är vår specialitet.

 

 

Spelar gitarrs

 

Här hos oss får du en modern utbildning i en utvecklande miljö där vi blandar praktiska och teoretiska arbetssätt.

 Erik

  Show

 

Vårt mål är att du ska få en seriös utbildning där du kan växa och utvecklas som person.

 

 

 

För mer information

gunbritt.henricsson@edu.osthammar.se