Estetiska programmet

Estetiska programmet (ES) är ett högskoleförberedande program med stor variation där du får utveckla din kreativitet och skapa utifrån dig själv, både självständigt och tillsammans med andra. ES ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet  inom både de samhällsvetenskapliga och konstnärliga områdena. Många som läst ES studerar senare vidare inom bl.a. grafisk formgivning, media, lärarutbildning, psykologi, musik och film.

 Skriver

 

Hos oss förbereder du dig extra mycket för högskolan genom t.ex. kurser i psykologi och samhällsvetenskap, vilket ger dig en bred kunskapsbas att stå på.

 

Hos oss kan du specialisera dig både inom det estetiska och samhällsvetenskapliga området. Du har därför möjlighet att få samma behörighet som på SA-programmet genom att läsa meritpoängbaserade kurser i t.ex. engelska, matematik och moderna språk.

 

 

 

 

 

På Bruksgymnasiet erbjuder vi inriktningarna:

  

Bild och form

•  Musik 

Teater

 

 

Hos oss får du en modern utbildning i en utvecklande miljö där vi blandar praktiska och teoretiska arbetssätt. Oavsett vilken inriktning du väljer så får du möjlighet att delta i föreställningar där konst, musik och teater ingår.  

 

 

 

Inom programmet är kommunikation och entreprenörskap viktiga områden som ger dig möjligeht att utveckla nyfikenhet, kreativitet, nyskapande och lust. 

 

Erik

  Show

 

Det täta samarbetet över inriktningarna är utmärkande för ES på Bruksgymnasiet.  

 

 

För mer information

gunbritt.henricsson@edu.osthammar.se