Introduktionsprogrammet

För dig som saknar behörighet till gymnasiet.  

 

Om du inte kommer in på gymnasiet på grund av att du inte har nått behörighet kan du läsa på något av de fem introduktionsprogrammen.


Här är utbildningen verkligen individanpassad. Undervisningen bedrivs i små elevgrupper med kunnig och engagerad personal som hjälper dig att nå dina mål.

 

 

 

Här finns alla möjligheter! 

  

På introduktionsprogrammet finns möjlighet att läsa de ämnen du saknar betyg i - vi erbjuder alla grundskoleämnen. Du har även möjlighet att varva dina studier med praktik på olika arbetsplatser.

 

 

Svetsar

 

 

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Målet är att förbereda sig för ett yrkesprogram eller att direkt komma ut på arbetsmarknaden. Yrkesintroduktionen är till för dig som behöver en långsammare studietakt än den som erbjuds på program men har förutsättningar för att klara yrkeskurser. Yrkesintroduktionens längd varierar mellan ett till fyra år.

  

Bruksgymnasiet erbjuder yrkesintroduktioninriktningar mot alla våra yrkesprogram.

 
 

 

 

 

Preparandutbildning

Preparandutbildning riktar sig till dig som har som mål att gå ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram, men saknar behörighet i ett eller flera ämnen.  

 

 

 

 

PRIV (Programinriktat individuellt val)

PRIV är en sökbar utbildning, där du följer ett yrkesprogram samtidigt som du läser till behörighet i det ämne som saknas. För att kunna söka PRIV måste du minst ha betyget E i svenska/svenska som andraspråk samt ett av ämnena engelska/matematik, plus fyra andra ämnen.

 

 

 sjö 

 

 

 

Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till nyligen anlända invandrarungdomar. Utbildningen fokuserar på det svenska språket så att ungdomarna ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Förutom svenska får man successivt läsa flera ämnen, som t.ex. naturkunskap och samhällskunskap. Alla elever erbjuds studiehandledning och modersmålsundervisning. 

 

 

 

 

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig i första hand till dig som har många ämnen att ta igen. Undervisningen sker i liten grupp utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Personal finns med och stöttar under hela skoldagen. Den här inriktningen hjälper dig vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. 

 

Hitta motivationen hos oss på Introduktionsprogrammen!

 

För mer information

ase.hedenmalm.enekvist@osthammar.se
lisa.eriksson@edu.osthammar.se