Elevrådet

Elevrådet på Bruksgymnasiet arbetar för att skolans elever ska få en så bra utbildning som möjligt och att Bruksgymnasiet ska förbli en trivsam arbetsplats.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta elevrådsordförande  eller någon annan i styrelsen.

 

 

Elevrådspresidiet 2017-2018 

President   Erik Helén   EK15 
Vice President   Emma Lindstrand     SA16 
Sekreterare        
Vice sekreterare        
Kassör        
Vice kassör        
Skyddsombud   Isak Sjökvist   SA17 
 Skyddsombud   Mimmi Östlund     ES16 
         
Ledamot   Isak Sjökvist    SA17
Ledamot   Mimmi Östlund    ES16
Ledamot   David Lövström    EE15
Ledamot   Molly Tomtex    ES15