Elevkår

I början av höstterminen kommer information om hur man går med i elevkåren. 
Elevkåren har sitt eget rum på Stora Torget.