Elevrådet

Elevrådet på Bruksgymnasiet arbetar för att skolans elever ska få en så bra utbildning som möjligt och att Bruksgymnasiet ska förbli en trivsam arbetsplats.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta elevrådsordförande Erik Helén eller någon annan i styrelsen.

 

 

 

Styrelse

 

Ordförande    Erik Helén   EK15 
Vice ordförande    Anna Lövström   NA14 
Sekreterare    Molly Tomtex   ES15 
Vice sekreterare    Vakant    
Kassör   Cecilia Sundberg    VO15 
Vice kassör    Vakant    
Skyddsombud    Oskar Rahm   SA14 
         
Ledamot   Felix Freudenthal    ES14 
Ledamot   Emilia Trolin Brodin     HA15 
Ledamot   Vakant     
Ledamot   Vakant