Vår vision

Bruksgymnasiet är en skola med höga förväntningar på individen, där kunskap sätts i fokus och alla trivs.