Texter för bedömning i gymnasiekurserna

20 apr 14:45 − 16:00

Svensämneslaget bjuder in samtliga lärare till Texter för bedömning i gymnasiekurserna.