Drogfri skola

Publicerad: fredag 17 maj 2019
I dag har vi haft polisen på besök som med hjälp av narkotikahundar har letat efter droger.

I dag har vi haft polisen på besök som med hjälp av narkotikahundar har letat efter droger. Inga droger hittades och polisen tog inga prover på någon elev. Vi ser mycket positivt på det här samarbetet med polisen eftersom vi ska ha en drogfri miljö på vår skola.

 

Hur ser skolans förebyggande arbete ut då det gäller droger i skolan?

Vi har en engagerad personalstyrka som arbetar medvetet för att bygga relationer med våra ungdomar, från åk 1 och hela vägen igenom gymnasietiden. Vi agerar direkt när vi får indikationer på att det kan ha förekommit droger. Vi samarbetar nära ihop med vårdnadshavare, socialtjänst och polis. Det förebyggande arbetet bidrar till vår mycket trygga skolmiljö.

 

Skolledningen