Framtidens elektriker

Framtidens elektriker

Publicerad: torsdag 18 maj 2017
Vår fantastiska skola är en av de 30 gymnasieskolor i Sverige som bedriver undervisning på el- och energiprogrammet enligt ETG-modellen.

Nu har den första kullen gnuggats i ETG-modellens tuffa examensprov, ett praktiskt examensprov där eleven får göra en komplett installation från grunden med elcentral, uttag, strömbrytare, belysning, nödbelysning, larmcentral, kodlås m.m.

 

De som klarar provet kommer att sluta skolan med ett ECY-certifikat i handen, övriga får gå som lärlingar det kommande året för att få sitt yrkescertifikat.

 

Elteknikbranschen driver utbildningskonceptet ETG för att utveckla kvaliteten i yrkesutbildningen till elektriker. Syftet är att försörja elteknikbranschen med välutbildade elektriker som är rustade för framtidens utmaningar.